foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Warsztat Terapii Zajęciowej działalność swoją rozpoczął w styczniu 1999r. Organem prowadzącym WTZ jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.


Nowe Logo Pson


 

PFRON logo

PFRON


 

starostwo

Powiat Bialski


 

pcpr

PCPR w Białej Podlaskiej


 

jeden

Przekaż 1% podatku 


OPP1

Poratl Organizacji Pozarządowych


Rollup PSON 85x200 IV wersja

 


 

 

Międzyrzec Podlaski dnia 12.03.2018r

 

ZAPROSZENIE

 

      Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim zwołuje i zaprasza na dzień 7 kwietnia 2018 r. godz.10.00 w pierwszym terminie zaś w drugim terminie w dniu 7 kwietnia 2018r. godz.10.15 do siedziby Stowarzyszenia, na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków z proponowanym następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania / Przewodniczący, Sekretarz, Członek Prezydium/
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad
5. Przyjęcie Porządku Obrad.
6. Wybory Komisji:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok
a) sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia
b) sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
c) sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach prezentowanych sprawozdań
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

     Regulamin Obrad Zebrania znajduje się do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.wtzmiedzyrzec.pl

                                                                                                                                                                                                       ZARZĄD PSON

Pracownie

 Krawiecka

KRAWIECKA


 

Ogrodniczo florystyczna

FLORYSTYCZNO-OGRODNICZA


 

Gospodarstwo domowe

GOSPODARSTWA DOMOWEGO


 

Komputerowa

KOMPUTEROWA


 

Plastyczna

PLASTYCZNA


 Rehabilitacja ruchowa

REHABILITACJA RUCHOWA


 

RollUp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Copyright WTZ Międzyrzec Podlaski Rights Reserved