foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Warsztat Terapii Zajęciowej działalność swoją rozpoczął w styczniu 1999r. Organem prowadzącym WTZ jest Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.


Nowe Logo Pson


 

PFRON logo

PFRON


 

starostwo

Powiat Bialski


 

pcpr

PCPR w Białej Podlaskiej


 

jeden

Przekaż 1% podatku 


OPP1

Poratl Organizacji Pozarządowych


Rollup PSON 85x200 IV wersja

 


 

   Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej składa do WTZ ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski, podanie o przyjęcie:

1.Kandydat na uczestnika przedkłada:

- „Kartę zgłoszenia uczestnictwa do WTZ”

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

2. Kandydat powinien również przedłożyć:

- posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną

- posiadane ostatnie świadectwo szkolne

   Kandydaci spełniający wymogi formalne zostają wpisani na listę osób oczekujących, o czym  zostaną poinformowani pisemnie przez Kierownika WTZ.

 

 

Dokumenty do pobrania dla kandydatów ubiegających się o uczestnictwo w WTZ:

-podanie o przyjęcie do WTZ *.doc Pobierz obraz

-karta zgłoszenia uczestnictwa do WTZ *.doc Pobierz obraz

Pracownie

 Krawiecka

KRAWIECKA


 

Ogrodniczo florystyczna

FLORYSTYCZNO-OGRODNICZA


 

Gospodarstwo domowe

GOSPODARSTWA DOMOWEGO


 

Komputerowa

KOMPUTEROWA


 

Plastyczna

PLASTYCZNA


 Rehabilitacja ruchowa

REHABILITACJA RUCHOWA


 

RollUp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 Copyright WTZ Międzyrzec Podlaski Rights Reserved